தொழில் செய்திகள்

தூய சைன் அலை இன்வெர்ட்டர் எப்படி வேலை செய்கிறது?

2021-07-28

திதூய சைன் அலை இன்வெர்ட்டர்நேரடி மின்னோட்டத்தை மாற்று மின்னோட்டமாக மாற்றும் மின்சார ஆற்றல் மாற்றும் சாதனம் ஆகும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட சட்டத்தின்படி பவர் குறைக்கடத்தி சாதனங்களை ஆன் மற்றும் ஆஃப் செய்வதன் மூலம் இன்வெர்ட்டர் பணியை நிறைவு செய்கிறது. நவீன இன்வெர்ட்டர் தொழில்நுட்பம் என்பது இன்வெர்ட்டர் சுற்றுகளின் கோட்பாடு மற்றும் பயன்பாடு மற்றும் வடிவமைப்பு முறைகளைப் படிக்கும் ஒரு அறிவியல் ஆகும். இது தொழில்துறை மின்னணு தொழில்நுட்பம், குறைக்கடத்தி சாதன தொழில்நுட்பம், நவீன கட்டுப்பாட்டு தொழில்நுட்பம், நவீன ஆற்றல் மின்னணு தொழில்நுட்பம், துடிப்பு அகல பண்பேற்றம் தொழில்நுட்பம், குறைக்கடத்தி மாற்றி தொழில்நுட்பம் மற்றும் காந்த பொருட்கள் போன்ற அறிவியலின் அடிப்படையிலான நடைமுறை தொழில்நுட்பம், எனவே சைன் அலை இன்வெர்ட்டரின் பயன்பாடு இயங்குகிறது. சமூகம் மற்றும் வாழ்க்கையின் பல துறைகள்.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept